Każdy umiera.

  • umrzeć umrę ‑rzesz umarł pf, impf umierać = to die, pass away