Każdy może współpracować.(Sentence Note)

  • współpracować (-cuję -jesz) (impf) = cooperate, collaborate
  • współpraca (f noun) = cooperation, collaboration
  • współpracownik (mp noun) = co-worker / współpracownica (f noun) co-worker