Każdy był podekscytowany w związku z tą wiadomością. (Sentence Note)

  • związek ‑zku mi.noun = connection, union, link, relation, relationship, association, liaison.
  • w zwiazku z + Instr = in connection with