Kazano ci tak zrobić? (Sentence Note)

  • rozkazać -każę -żesz (pf), (impf) rozkazywać -zuję -jesz = to give order, command + Dative … to