Kazał mi czekać przez godzinę. (Sentence Note)

  • Kazał mi czekać = he told/ordered me to wait / he made me wait / he kept me waiting