Kapitan dowodzi statkiem i załogą. (Sentence Note)

  • załoga ‑łóg (f noun) = crew, staff