Już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy.

Note: wielokrotnie (adverb) = many times, repeatedly

  • wielokrotny (adjective) repeated.
  • test wielokrotnego wyboru = multiple choice test.