Jill jest zaręczona z Jackiem.(Sentence Note)

zaręczony (adj) = engaged (to be married), betrothed