Język obcy nie może być w pełni opanowany w ciągu roku.

opanowany aj = under control, composed, cool and collected