Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

  • podać ‑dam ‑dasz ‑dadzą ‑daj pf, impf podawać ‑daję ‑jesz -dawaj = to hand, serve, pass (ball, meal, medicine, etc).
  • & do sądu = to sue.
  • & się za+A = to impersonate