Jeżeli chodzi o gotowanie, nikt nie może się równać z Marią.

  • Jeżeli chodzi o = phrase = as regards, when it comes to, if this is about
  • równać ‑am ‑asz impf (trans) to even out, level.
  • & się ‑a (usually 3rd person) + D = to be equal to