Jeszcze nie odzyskał przytomności. (Sentence Note)

  • odzyskać ‑am ‑asz pf, impf odzyskiwać ‑kuję ‑jesz = to regain, recover, retrieve
  • przytomność f = consciousness, awareness, alertness