Jesteśmy zachwyceni tą wiadomością. (Sentence Note)

  • zachwycony aj + Instr = enchanted, enthralled, fascinated, delighted