Jesteśmy umówieni przed jego domem. (Sentence Note)

  • umówiony (aj) + z + Instr = engaged, appointed, prearranged, agreed upon