Jesteś wyjątkowy, Tom.

  • wyjątkowy aj = exceptional. av wyjątkowo