Jesteś wiarygodny.

  • wiarygodny aj = trustworthy, reliable, believable. av wiarygodnie