Jesteś przetrzymywany jako zakładnik?

  • przetrzymywany = adj = detained, held
  • zakładnik mp.noun = a hostage. dim zakładniczka
1 Like