Jesteś przerażony? (Sentence Note)

  • przerażony (passive adjective) = frightened, terrified
  • przerazić (-rażę -zisz) (pf), (impf) przerażać = to frighten. + się + Genitive = to become frightened of …
  • przerażenie (noun) = a fright, a terror
  • przerażający (active adjective) = frightening, appalling