Jesteś proszony do telefonu. (Sentence Note)

  • proszony aj = invited, welcome
  • nieproszony aj = uninvited, unwelcome