Jesteś już dość dorosły, by utrzymywać się samemu. (Sentence Note)

utrzymywać się = 1] support / maintain / manage (oneself) 2] to persist / linger (e.g. pain, taste)