Jesteś jedynie pasożytem społecznym!

  • pasożyt mi ‑a = a parasite