Jestem. Zastałem kogokolwiek w domu? (Sentence Note)

zastać -stanę -niesz (pf), (impf) zastawać -staję -jesz = to find, come upon, catch