Jestem w pełni świadom sytuacji.(Sentence Note)

  • świadomy (adj) (male pred adj = świadom) + Gen conscious of, aware of.
  • (adv) świadomie consciously, knowingly, willfully
  • świadomość (f noun) = consciousness, awareness
  • nadświadomość (f noun) = hyperconsciousness