Jestem szczęśliwy, że wszystko zadziałało. (Sentence Note)

  • zadziałać (-am -asz) (pf) na + Accusative = have an effect on, take effect, to ‘do the trick’
  • zadziałało = it worked / it worked out / it did the trick