Jestem równie zdezorientowany jak ty. (Sentence Note)

  • zdezorientowany aj = disoriented, confused, bewildered
  • dezorientować ‑tuję ‑jesz impf, pf zdezorientować = to confuse, disorient, bewilder
  • & się = to become confused
  • orientować się ‑tuję ‑jesz impf, pf zorietować się = to be aware. + w + Loc = to be familiar with. know (where s.t. is). ‘o ile się orientuję’ = as far as I am aware