Jestem równie wysoki jak Tom.(Sentence Note)

  • równy (aj) = equal, level. (av) równie = equally
  • również (av) = likewise, also eg ‘Jestem bardzo szczęśliwy’. ‘Również’. = ‘I am very happy’. ‘Likewise’ (me too).