Jestem pewny, że da się to załatwić. (Sentence Note)

  • załatwić (-wię -wisz) (pf), (impf) załatwiać = to take care of (business, etc), handle, arrange.
  • plus sprawę = take care of some matter.
  • (slang) plus kogoś = rub someone out.
  • plus się (colloq) = pee, urinate

że da się to załatwić = phrase = that can be arranged