Jestem pewny, że da się coś załatwić.

English Translation

I’m sure something can be worked out.

Note the się seems to be attached to dać, not załatwić. “Załatwić się” means something rather different.