Jestem pewien, że Tom ma ku temu dobre powody. (Sentence Note)

  • ku = prep + Dative = to, toward
  • tego, tej, temu, tą, tę, tych, tym, tymi = as per = ten, ta, to etc = this that
  • mieć ku temu dobry powód - literally, to have a good reason to that = to have a good reason (for doing s.t.)