Jestem już stary i nie mogę zajmować się wszystkimi sprawami. (Sentence Note)

  • zająć (-jmę -miesz) (pf), (impf) zajmować (zajmuję) -jesz = to occupy, take over, seize (territory).
  • ~ się + Instrumental = be busy with, occupy self with, take care of, engage in, do for a living
  • ~ miejsce = take a seat.