Jestem bardzo przywiązany do matki. (Sentence Note)

  • przywiązany (adj) attached, do + Genitive … to
  • przywiązać -wiążę -żesz (pf), (impf) przywiązywać -zuję -jesz (transitive) to attach. & się = attach self to, become attached to