Jest z nami coraz lepiej.

coraz lepiej = better and better
coraz bardziej = more and more

2 Likes