Jest wszystkim znany jako świetny naukowiec.(Sentence Note)

naukowiec ‑wca (mp noun) = a scholar, a scientist