Jest wdzięczny za twoją dobroć.

dobroć f.noun = goodness, kindness dla+G toward

1 Like