Jest tylko zwykłą dziewczyną. (Sentence Note)

  • zwykły (adj) (zwykli) usual, ordinary, common, customary, normal. (adv) zwykle usually, ordinarily
  • niezwykły (adj) (niezwykli) = unusual, exceptional. (adv) niezwykle
  • uniezwyklić (-lę -lisz) (pf), (impf) uniezwyklać = to make seem unusual