Jest spore prawdopodobieństwo, że podatki zostaną podniesione.

  • podniesiony adj = elevated, erected, upraised
  • prawdopodobieństwo n.noun probability, likelihood
  • Jest spore prawdopodobieństwo = phrase = there’s a high probability, there’s a good chance, there’s a strong possibility, in all likelihood