Jest słynny jako lekarz.

  • słynny aj = famous, celebrated, renowned. av słynnie = proverbially
  • sławny aj = famous, celebrated, renowned. av sławnie = famously