Jest pilna wiadomość do ciebie. (Sentence Note)

  • pilny (aj) 1] urgent. 2] diligent. (adv) pilnie = urgently