Jest pilna potrzeba utworzenia nowego systemu.(Sentence Note)

  • utworzenie (n noun) = creation, founding + Genitive = creation of …
  • tworzyć -rzę -rzysz twórz (impf), (pf) utworzyć = to create, form
  • utworzony (adj) = created