Jest jeszcze jedna rzecz do omówienia. (Sentence Note)

  • omówienie (n noun) = a report, discussion, review