Jest bardzo łatwy w użyciu. (Sentence Note)

w użyciu = phrase = in use, in operation, to use