Jest autorytetem w zakresie prawa karnego.

  • zakres mi.noun = a range, an area.
  • w zarkresie +G = in the area/field of