Jeśli zostanę wybrany, zrobię wszystko dla moich wyborców.

wyborca mp.noun = voter