Jeśli wkrótce nie spadnie deszcz, nasz ogród wyschnie.

  • wyschnąć ‑nę ‑niesz pf, impf wysychać = to dry up, shrivel up