Jeśli problem tkwi w tobie, nikt inny nie może ci pomóc. (Sentence Note)

Note: tkwić (tkwię tkwisz) (impf), (pf) utkwić = to lie, stick in, be rooted, be inherent