Jeśli nie zdobędziemy szybko czegoś do jedzenia, wszyscy umrzemy z głodu.(Sentence Note)

  • zdobyć -będę -dziesz (pf), (impf) zdobywać = obtain, procure, seize, conquer
  • & się + na + Accustive = afford, summon up enough courage (or energy) for something.