Jeśli nie zdążysz wrócić na zebranie, zabiję cię.(Sentence Note)

  • zdążyć (-żę -żysz) (pf) + infinitive = to manage (to do on time), na+A make it (to an event, to the train, etc) on time
  • zdążyć wrócić na … = to make it back … (in time for something)