Jeśli nie ma pan tego programu, można go teraz ściągnąć. (Sentence Note)

ściągać ‑am ‑asz impf, pf ściągnąć ‑nę ‑niesz = 1] to pull down 2] to pull off (download from the internet) 3] to collect 4] to draw tight. 5] to crib (plagiarize) 6] to tap (wire)