Jeśli kiedyś coś mi się stanie, możesz tu zajrzeć. (Sentence Note)

zajrzeć -rzę -rzysz (pf), (impf) zaglądać do + Genitive = look in on, glance at

1 Like