Jeśli chcesz odnieść sukces, musisz ciężko pracować. (Sentence Note)

  • odnieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf odnosić ‑szę ‑sisz = to carry off, achieve, meet with (victory, success, etc).